Publisert

Høring – avvikling av midlertidige endringer i utlånsreguleringen

Det vises til Finansdepartementets brev 28.08.20 om høring vedrørende forslag om avvikling av midlertidige endringer i utlånsreguleringen.

Finans Norge avgir her merknader.