Publisert

Høring - endringer i kapitalkravsforordningen for problemlån

Finans Norge viser til departementets høringsbrev 18. november 2019, vedlagt høringsnotat om gjennomføring av forordning (EU) 2019/630 i norsk rett.

Forordningen endrer gjeldende krav i kapitalkravsforordningen (CRR) om misligholdte og tapsutsatte lån (problemlån).