Publisert

Finans Norges svar på høring om Forskrift om utdanningsstøtte

Vi viser til høringsbrev av 25.11.2019 om høring av Forskrift om utdanningsstøtte.

avvikle minimumskrav om at deltidsutdanning må være minst 50 prosent
studiebelastning