Publisert

Tilpasning av Nibor-metodikk til nye EU/EØS-krav

Nibor er den viktigste referanserenten for det norske markedet og det er i så måte essensielt at renten oppfyller alle regulatoriske krav.

Innføring av EU-forordning om finansielle referanser (Benchmarkforordningen (BMR)) i Norge fordrer dermed en nødvendig tilpasning av Nibormetodikken.