Publisert

Lov om behandling av forbrukerklager i Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget – høringssvar

Det vises til høringsbrev av 27.06.19 med forslag til ny lov om behandling av forbrukerklager.

Det er positivt at klagebehandlingstilbudet flyttes fra Forbrukerrådet.