Publisert

Høringsuttalelse – videreføring av boliglånsforskriften

Det vises til Finansdepartementets brev 10.09.19 der det bes om merknader til Finanstilsynets forslag til videreføring av og endringer i boliglånsforskriften.

Finans Norge avgir her sine merknader.