Publisert

Høringsuttalelse – tilpasninger i kapitalkravene for banker

Det vises til Finansdepartementets brev 25.06.19 om forslag til tilpasninger i kapitalkravene for banker.

Finans Norge avgir her sine merknader.