Publisert

Høringsuttalelse - skattemeldingen for næringsdrivende på standardisert digitalt format

Finans Norge viser til Skattedirektoratets høringsnotat av 15.03.19 om skattemeldingen for næringsdrivende på standardisert digitalt format.

Vi mener at intensjonen bak forslaget om å innføre en ny skattemelding for
næringsdrivende på standardisert digitalt format er god.