Publisert

Høringsuttalelse - Høring om endringer i arbeidsmiljøloven mv.

Vi viser til departementets høringsbrev 06.06.2019 om forslag til endringer i arbeidsmiljøloven om styrket håndheving av innleie- og likebehandlingsreglene, og en endring i arbeidsmarkedsloven.

Ulovlig innleie og brudd på reglene om likebehandling skader arbeids- og næringslivet og vrir
konkurransen i favør av useriøse aktører.