Publisert

Høringsuttalelse - endringer i Skattefunn-ordningen

Endringer i Skattefunn-ordningen

Nedenfor ligger lenke til høringsuttalelsen vedrørende endringer i skattefunnordningen.