Publisert

Høringssvar: Nye EØS-regler om referanseverdier

Finans Norge er positive til at forordningen inntas i norsk rett og dermed vil gjelde på lik linje med i EU.

Dette sikrer lik regulering av referanseverdier på tvers av landegrensene.