Publisert

Høring av fornyelsen av læreplaner i Kunnskapsløftet (LK20) og Kunnskapsløftet samisk (LK20S)

Finans Norge har sendt innspill direkte til de enkelte fagene, men i tillegg velger vi å sende våre kommentarer samlet i dette brevet.

Vi viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev der det står at (…) fagfornyelsen skal bidra
til verdiløft for skolen.