Høring – plikt til lydopptak ved yting av investeringstjenester mv.