Publisert

Høring – gjennomføring av EUs verdipapiriseringsforordning

Det vises til høringsbrev av 21.06.19 med forslag til regler som gjennomfører verdipapiriseringsforordningen i norsk rett og relevante endringer i tilliggende norsk regelverk.

Finans Norge er meget positiv til at det foreslås å åpnes for verdipapirisering i Norge i
samsvar med EUs nye regulering. EUs verdipapiriseringsforordning (2017/2402) retter
oppmerksomhet mot og korrigerer for kjente og viktige svakheter ved instrumentet og
tidligere regulering.