Publisert

Høring – forslag til regler om lånebasert folkefinansiering

Det vises til høringsbrev av 26.04.19 med forslag til regler om lånebasert folkefinansiering.

Lånebasert folkefinansiering muliggjør nye finansieringsformer og kan bidra til å skape et større mangfold av finansieringsmuligheter for mindre bedrifter og nyetablerte virksomheter