Publisert

Høring – Advokatforeningens anmodning om å stadfeste Regler for god advokatskikk (RGA) pkt. 1.4 som del av Advokatforskriften

Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 09.01.19 med Advokatforeningens anmodning om å stadfeste Regler for god advokatskikk (RGA) punkt 1.4 som del av Advokatforskriften.

Finans Norge støtter at dette gjøres til del av advokatforskriften.