Publisert

Høring - forskrift om rapportering til Bankenes sikringsfond (innskuddsgarantiforskriften)

Det vises til Bankenes sikringsfond høringsbrev av 05.07.2019 med tilhørende høringsnotat om forslag til ny forskrift om krav til rapportering av opplysninger om innskytere og innskudd til sikringsfondet.

Finans Norge støtter i hovedsak forslaget.