Publisert

Høring - endringer i VPS' Regelverk og Standardvilkår som følge av ny personopplysningslov

Finans Norge mener det er viktig at VPS’ regelverk til enhver tid søker å være i overensstemmelse med personvernregelverket

Finans Norge støtter i hovedsak de foreslåtte endringer.
Finans Norge har imidlertid merknader til enkelte punkter i forslaget. Disse er
nærmere omtalt nedenfor.