Publisert

Høring - Endringer i konkursloven §§ 79 og 138 og panteloven § 6-4

Finans Norge viser til departementets høringsnotat av 29.08.19 med lovforslag om endringer i konkursloven § 79 og § 138 og panteloven § 6-4.

Det må etableres et sikkert lovgrunnlag for å innhente og formidle informasjon til Konkursregisteret.