Publisert

Finans Norges innspill til stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning

Finans Norge er nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for finansnæringen i Norge ogrepresenterer om lag 240 finansbedrifter innenfor forsikring, bank og annen finansieringsvirksomhet.

Bedriftene er spredt over hele landet – fra små sparebanker med noen titalls ansatte til store internasjonale konsern med flere tusen ansatte. Samlet sysselsetter næringen 48.000 personer.