Publisert

Endringer i vergemålsloven mv. - høringsuttalelse

Det vises til høring om endringer i vergemålsloven mv. med høringsfrist 14.02.19.

Departementet foreslår å åpne for at gavegiveren kan fastsette alternativ forvaltning etter at
en gave er gitt gjennom endringer i vergemålsloven § 95. Finans Norge støtter ikke
endringsforslaget ettersom vi mener det vil kunne resultere i en rekke praktiske
utfordringer.