Publisert

Høring - NOU 2019: 1 Overtakelsestilbud - frivillig og pliktig tilbud

Verdipapirlovutvalgets forslag til revisjon av reglene om overtakelsestilbud i verdipapirhandelloven kapittel 6 med tilhørende forskrifter.

Finans Norge støtter i all hovedsak Verdipapirlovutvalgets forslag til revisjon av
reglene om overtakelsestilbud i verdipapirhandelloven kapittel 6 med tilhørende forskrifter.