Publisert

Utkast til ny lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet - høringsuttalelse

Utkast til ny lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet - høringsuttalelse

Finans Norge er hovedorganisasjon for banker og forsikringsselskaper i Norge. Våre
medlemmer benytter kredittopplysninger i stort omfang og til ulike formål, og regulering av
kredittopplysningsvirksomhet er følgelig et sentralt tema.