Publisert

Utkast til forskrift om forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån - høringsuttalelse

Det vises til høring av 27.09.18 om utkast til forskrift om forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån med frist 06.12.18.

Finans Norge støtter departementets forslag om å forskriftsfeste restriktive regler om
forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån.