Publisert

Lov- og forskriftsendringer som følge av Storbritannias uttreden fra EU - høring

Finans Norge har mottatt på høring departementets høringsnotat datert 04.10.18 om forslag til regelverksendringer som følge av Storbritannias uttreden av EU (Brexit).

Regelverksendringene på høring omhandler ikke finansmarkedsreguleringen, hvor norsk rett
alt vesentlig bestemmes av EUs omfattende sektorregulering av finansområdet.