Publisert

Høringsuttalelse om energiaksjer i Statens pensjonsfond utland

Det vises til Finansdepartementets høringsbrev 28.9.2018 vedrørende NOU 2018:12 Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland.

Bakgrunnen for saken er Norges Banks råd1 om utelukkelse av olje- og gasselskaper fra
Statens pensjonsfond utlands (SPU) referanseindeks.