Publisert

Høringsuttalelse – forslag til endringer i vergemålsforskriften § 26 – Heving av beløpsgrensen for når fylkesmannen skal forvalte midler tilhørende personer med verge

Det vises til høringsbrev av 27.10.17 om forslag til endringer i vergemålsforskriften § 26.

Finans Norge støtter forslaget om å heve beløpsgrensen for når fylkesmannen skal forvalte
midler tilhørende personer med verge fra 2G til 4G.