Publisert

Høringsuttalelse - grenser for vesentlig beløp for identifisering av misligholdte engasjementer

Det vises til Finansdepartementets brev 30.10.18 om Finanstilsynets forslag til grenser for vesentlig beløp for identifisering av misligholdte engasjementer. Finans Norge avgir her merknader til forslaget.