Publisert

Høringsuttalelse - forslag til visse endringer i dokumentasjonskravene for redusert kildeskattetrekk

Finans Norge viser til Skattedirektoratets brev av 20.06.18 der det foreslås visse endringer i dokumentasjonskravene for redusert kildeskattetrekk.

Det er positivt at Skattedirektoratet foreslår å gi visse lettelser i kravet om
bostedsbekreftelse overfor den gruppen utenlandske personlige aksjonærer som kan
omtales som småsparere.