Høringsuttalelse - forslag til endringer i skattereglene for forsikrings- og pensjonsforeta

Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 07.02.18 vedrørende forslag om endringer i skattereglene for forsikrings- og pensjonsforetak

Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 07.02.18 vedrørende forslag om endringer i
skattereglene for forsikrings- og pensjonsforetak