Publisert

Høringsuttalelse - finansskatt i fellesregistrerte virksomheter

Finans Norges viser til Finansdepartementets høringsbrev av 20.03.18.

Forslaget påvirker våre medlemsforetak på ulik måte. Vi vil derfor i denne saken ikke avgi
egen høringsuttalelse, men vise til eventuelle høringssvar fra medlemmene.