Publisert

Høringssvar: Styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten

Vi viser til departementets høringsbrev 3.7.2018 om forslag til styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet

Støtter departementets anbefaling av modell 1 hvor likestillingsarbeidet knyttes til
virksomhetenes redegjørelse av samfunnsansvar.