Publisert

Høringssvar – utkast til ny lov om vern av forretningshemmeligheter

Det vises til departementets høringsnotat av 26.11.18 med forslag til en ny lov om vern av forretningshemmeligheter.

forholdene legges til rette for innovasjon, samarbeid og gjensidig kompetanseoverføring.