Publisert

Høringssvar - utlikning av Finanstilsynets utgifter for 2018

Vi viser til forslaget om utlikning av Finanstilsynets utgifter for 2018 av 22.03.2018.

Som påpekt tidligere ser Finans Norge viktigheten av et robust Finanstilsyn med den
nødvendige kompetanse og de nødvendige ressurser til å utføre sitt lovpålagte arbeid.