Publisert

Høringssvar - forslag til forskrift om produktintervensjon - Binære opsjoner og CFD-er

Vi viser til høringsnotat av 26.02.18 med forslag til forskrift om produktintervensjon –Binære opsjoner og CFD-er.

Finans Norge er i telefonsamtale og e-post innvilget utsettelse
til 03.04.18 med å inngi høringssvar.