Publisert

Høring om egen pensjonskonto mv.

Det vises til høringsnotat av 21. november 2017 med lovforslag om egen pensjonskonto.

Forslaget innebærer at den enkelte arbeidstakers tidligere opptjente pensjonskapital
(pensjonskapitalbevis mv.) samles på egen pensjonskonto i arbeidsgivers innskuddspensjonsordning.