Publisert

Høring – om långivers utlånsvirksomhet ved lånebasert folkefinansiering

Det vises til høringsbrev og høringsnotat av 01.11.18 vedrørende långivers utlånsvirksomhet ved lånebasert folkefinansiering.

Det forslaget som er sendt på høring gjelder kun en liten del av den regulering som berører
og er aktuell for lånebaserte folkefinansieringsplattformer.