Publisert

Høring – forslag til endringer i forskrift om forbud mot betalingsformidling for pengespill uten norsk tillatelse

Det vises til Lotteri- og stiftelsestilsynets høringsbrev av 20.4.2018 om forslag til endringer i forskrift om forbud mot betalingsformidling for pengespill uten norsk tillatelse.

Finans Norge støtter myndighetenes arbeid med å sikre en ansvarlig og aktiv
pengespillpolitikk. Finans Norge har forståelse for at betalingsformidlingsforbudet er
et av flere viktige tiltak mot ulovlig pengespill.