Publisert

Høring – forskrifter til endringer i finansforetaksloven og til lov om Bankenes sikringsfond

Det vises til høringsnotat av 29.06.18 vedrørende forskrifter til endringer i finansforetaksloven og til lov om Bankenes sikringsfond.

Finans Norge er opptatt at det etableres krisehåndteringsregler som gir effektive og gode
verktøy dersom det skulle oppstå krise, men som samtidig er godt tilpasset de øvrige
soliditetskrav som til enhver tid stilles til banker og andre finansforetak.