Publisert

Høring – enpersonsutredning om formuesrettslige lovvalgsregler

Det vises til høringsbrev av 02.10.18 om enpersonsutredningen «Utredning om formuesrettslige lovvalgsregler».

For Finans Norge er det viktig at norsk regelverk som både indirekte og direkte berører
internasjonale forhold, gjennom partstilknytning eller markedskonkurranse, er i samsvar
med internasjonale regler.