Publisert

Høring - gjennomføring av utfyllende rettsakter for MiFID II

Finans Norge viser til departementets høringsbrev 28. februar 2018 og Verdipapirlovutvalgets utredning om norsk gjennomføring av utfyllende rettsakter under MiFID II/ MiFIR, publisert i NOU 2018:1.

Utredningen gjelder alt vesentlig gjennomføring av et fullharmonisert EU-regelverk på nivå
2, det som av noen også omtales som kommisjonsforskrifter. Lovutvalget har vært
enstemmig og næringen har vært representert.