Publisert

Endring i finansforetaksloven § 16-2 om utlevering av opplysninger fra Folkeregisteret - høringssvar

Det vises til høring om endring i finansforetaksloven § 16-2 om utlevering av opplysninger fra Folkeregisteret med svarfrist 05.11.18.

Finans Norge er blant dem som har tatt initiativ til lovendringene, og vi støtter følgelig også
disse i sin helhet.