Hovedavtalen mellom NITO og Finans Norge

Finans Norge på den ene side og NITO – Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon på den annen side. Gjeldende 1. januar 2022 – 30. juni 2024.