Hovedavtalen mellom LO og Finans Norge 2022-2023

Hovedavtalen for 2022-2023 mellom Landsorganisasjonen Norge (LO) og Finans Norge. Det finnes ikke en egen kommentarutgaven til denne hovedavtalen.