Hovedavtalen mellom Juristforbundet og Finans Norge 2023-2024

Hovedavtale/overenskomst mellom Finans Norge på den ene side og Norges Juristforbund på den annen side. Gjeldende 1. januar 2023 – 30. juni 2024