Flytting av privat kollektiv pensjon og offentlig tjenestepensjon

Finans Norge har utarbeidet bransjeavtaler for utveksling av nødvendig informasjon mellom pensjonsleverandørene som skal benyttes ved flyttinger og tilbudsforespørsler. Det er også utarbeidet såkalte flyttefiler og tilbudsfiler som følger i vedlegg til bransjeavtalen.

Her finner du dokumenter for henholdsvis privat kollektiv pensjon og offentlig tjenestepensjon.

1. Privat kollektiv pensjon

Ved flytting og tilbudsforespørsler av private tjenestepensjonsordninger mellom pensjonsleverandører, gjelder:

Merk at fra 11. september 2023 er ble det vedtatt å lage et eget avtaledokument for offentlig tjenestepensjon. Tidligere omfattet bransjeavtalen (avtaledokumentet) både private og offentlige tjenestepensjonsordninger. Derav er Vedlegg 2 til avtaledokumentet over fjernet (men tilsvarer det som følger i vedlegg 1 – nedenfor).

2. Offentlig tjenestepensjon

Ved flytting og tilbudsforespørsler av offentlige tjenestepensjonsordninger mellom pensjonsleverandører, gjelder: