Flytting av privat kollektiv pensjon og offentlig tjenestepensjon

Bransjestyret liv og pensjon i Finans Norge har vedtatt bransjeavtaler for utveksling av nødvendig informasjon mellom pensjonsleverandørene i forbindelse med flytting og tilbudsforespørsler av kollektive forsikringer. Avtalene bidrar til å effektivisere flytte- og tilbudsprosessene i næringen.

Nedenfor finner du avtaledokumenter og maler (filer) som skal benyttes. Det er egne avtaler og maler (filer) som skal benyttes for henholdsvis private kollektive forsikringer og offentlige tjenestepensjonsordninger.

1. Privat kollektiv pensjon

a) Følgende bransjeavtale gjelder ved flytting og tilbudsforespørsler av innskuddsbaserte pensjonsordninger (egen pensjonskonto) med risikodekninger:

 

b) Ved flytting og tilbudsforespørsler av foretakspensjonsordninger mellom pensjonsleverandører, gjelder fortsatt avtalen som sist ble revidert i 01.09.2011:

Vedlegg

2. Offentlig tjenestepensjon

Følgende bransjeavtale gjelder ved flytting og tilbudsforespørsler av offentlige tjenestepensjonsordninger mellom pensjonsleverandører: