Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finans Norge har laget en bransjestandard for bruk av elektronisk takst (e-takst) i eiendomsmeglerbransjen. For bankene vil en felles bransjestandard bidra til bedre verdivurderinger, minimere risiko for hvitvasking og bedre avdekke forsøk på svindel.

Bransjestandarden skal til enhver tid angi beste praksis for bruk av e-takst, og dermed bidra til økt kvalitet, tillit og faglige rammer i tilknytning til de verdivurderinger som produseres ved bruk av verktøyet.

For bankene vil en felles bransjestandard bidra til bedre og sikrere verdivurderinger ved økt dokumentasjon, minimere risiko for hvitvasking og bedre kunne avdekke forsøk på svindel.

Kvalitetsforum e-takst

For å sikre faglig koordinering på tvers av bank- og eiendomsmeglerbransjen er det etablert et Kvalitetsforum e-takst som skal vedlikeholde bransjestandarden for verdivurderinger ved bruk av systemverktøyet e-takst. Finans Norge er representert i forumet. 

Innspill til bransjestandarden kan sendes til: kvalitetsforum@eiendomsverdi.no