2.7 Bransjenorm om kvalitetssikring og etiske regler for behandling av personskader

Det er av stor betydning både for skadelidte, forsikringsselskapet, samfunnet og forsikringsnæringen generelt, at det er høy grad av kvalitet i arbeidet med erstatningssaker i forbindelse med personskader.