2.4 Bransjenorm om etterlevelse av avgjørelser fra forsikringsklagenemnda

Formålet med bransjenormen er å oppnå en høyere grad av etterlevelse av FinKns avgjørelser slik at klageordningen kan opprettholdes som en velfungerende og respektert ordning.