Bransjeanbefaling økonomisk likestilling

Kunnskap og oversikt over egen økonomi og finansiell sårbarhet er viktig for den enkeltes evne til å gjøre gode valg. Dette gjelder også i familieforhold.

Det er viktig at kunnskapen og oversikten over en families privatøkonomi er likt fordelt mellom partnerne. Finansnæringen kan bidra til dette gjennom å følge Finans Norges bransjeanbefalinger for økonomisk likestilling.

Det er først og fremst den enkelte families ansvar å sørge for at begge parter er godt kjent med familiens økonomiske disposisjoner, forpliktelser og risiki. Begge parter bør ha god oversikt over familiens økonomi, låneforpliktelser, hvordan felles eiendeler er forsikret, og hvordan man er økonomisk sikret i alderdommen eller ved ulike hendelser.

Finans Norge mener at også finansnæringen bør ta et ansvar for å bidra til dette.

Finans Norges medlemsbedrifter kan bidra gjennom å:

 1. Sikre at produkter og tjenester ikke innebærer bevisst eller ubevisst diskriminering
  Være bevisst på at produkter og tjenester ikke innebærer eller leder til diskriminering. Hvis diskriminering forekommer, skal vi rette det opp med aktive tiltak. 

 2. Bevisstgjøre kundene
  Ha aktiv dialog med kundene om hvem som skal stå som hovedlåntaker og hovedforsikret. Bidra til at kundene gjør et aktivt og bevisst valg. 

 3. Felles eie – samme informasjon
  Bidra til at begge i et parforhold får tilgang til samme informasjon om låneforhold og forsikringsforhold der hvor det er viktig at begge parter er informert. Søke å tilby løsninger som gjør at begge får samme informasjon om lån og forsikring på felles eiendeler. 

 4. Rutiner, standardavtaler, og kommunikasjon
  Vurdere om det er rutiner, standardavtaler, eller kommunikasjon som brukes av gammel vane, som bidrar til å sementere uønskede forskjeller. Gjøre endringer i så stor utstrekning som mulig. Være bevisst hvordan språk, bruk av bilder og case i virksomheten kommunikasjon kan bidra til uønskede forskjeller.

 5. Bidra til økt kunnskap om sparing og investeringer hos begge kjønn
  Bidra til økt kunnskap om sparing, pensjon og investeringer hos alle.